δ *
ÿ Ȳ*ö
̰ ÿ... *
ĿǾÿ ... *

ǰ

̵ȭ

- -

ó

- -

Ŀ
ûȣ ̰ ĿǾÿ ī-IV

CHP-5351DL

ġ

290W X 520D X 475H(mm)

ũ뷮

0.52kg/ ü1.6/ ¼0.57/ 2.4 / Ŀĸ

ȭƮ / ׷̽

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

46,900(5)ŻѺ 2,814,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

48,900(3)ŻѺ 2,934,000

Ưΰ

2,253,000 +5( + + AS)

̰ ĿǾÿ ī 550

𵨸

WF-55S9560M

ġ

295W x 445D x 1,325H (mm)

ũ뷮

1.0kg/ ü2.7/ ¼1.8/ 5.0

Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

55,900(5)ŻѺ 3,354,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

57,900(3)ŻѺ 3,474,000

Ưΰ

2,802,000 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ĿǾÿ ī NEW 700

WF-70S9500M

ġ

360Wx496Dx1,420H(mm)

ũ뷮

1.2kg/ ü2.8/ ¼ 2.5/ 7 / Ŀĸ

Ƽ ź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

58,900(5)ŻѺ 3,534,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

60,900(3)ŻѺ 3,654,000

Ưΰ

2,868,000 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ĿǾÿ ī䥱

CHP-5450S

ġ

430W X 497D X 1490H(mm)

ũ뷮

4kg/ ü5.8/ ¼4.6/ 17.8 / Ŀĸ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

62,900(5)ŻѺ 3,774,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

64,900(3)ŻѺ 3,894,000

Ưΰ

3,243,000 +5( + + AS)

/
ûȣ ̰ SANITA (ÿ)(Ƽź)

WI-60C9560M (Ƽź)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4/ ¼ 0.57 / 2.4

Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

50,900(5)ŻѺ 3,054,000

Ϻ

ǰŰ

2,530,000

ǸŰ

52,900(3)ŻѺ 3,174,000

Ưΰ

2,279,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ SANITA (ÿ)(ȭƮ)

WI-60C9560M (ȭƮ)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4/ ¼ 0.57 / 2.4

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

49,900(5)ŻѺ 2,994,000

Ϻ

ǰŰ

2,475,000

ǸŰ

51,900(3)ŻѺ 3,114,000

Ưΰ

2,246,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ SANITA ()(Ƽź)

WI-60C8560M (Ƽź)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4/ 2.4

Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

48,900(5)ŻѺ 2,934,000

Ϻ

ǰŰ

2,420,000

ǸŰ

50,900(3)ŻѺ 3,054,000

Ưΰ

2,213,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ SANITA ()(ȭƮ)

WI-60C8560M (ȭƮ)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4/ 2.4

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

47,900(5)ŻѺ 2,874,000

Ϻ

ǰŰ

2,365,000

ǸŰ

49,900(3)ŻѺ 2,994,000

Ưΰ

2,180,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ÿ ̾ RO (ְ)

WI-70S9550M

Һڰ

3,740,000

Ͱ5

1,107,000

ġ

360W X 455D X 1424H

ũ뷮

2kg/ ü 2.8/ ¼ 2.5/ 7

ȭƮ

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

3,725,000 5⹫(+A/S) 󰡴 1,122,000

̰ ÿ OMNI plus

WI-53C9400M

ġ

290W X 497D X 474H (mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4/ ¼ 0.57/ 2.4

Ƽź / ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

45,900(5)ŻѺ 2,754,000

Ϻ

ǰŰ

2,310,000

ǸŰ

46,900(3)ŻѺ 2,814,000

Ưΰ

2,147,250 / +5( + + AS)

̰ OMNI plus

WI-53C8400M

ġ

290W X 497D X 474H (mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4 / 2.4

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

43,900(5)ŻѺ 2,634,000

Ϻ

ǰŰ

2,200,000

ǸŰ

44,900(3)ŻѺ 2,694,000

Ưΰ

2,081,250 +5( + + AS)

̰ ÿ 550

WI-55S9560M

ġ

295WX445DX1325H ǰ ȭƮ/Ƽź

ũ뷮

1kg/ ü2.7/ ¼1.8/ 5.0

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

5: 49,900 ŻѺ 2,994,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

3: 51,900 ŻѺ 3,114,000

Ưΰ

2,538,000 +5( + + AS)

ûȣ ̰ 550

WI-55S8560M

ġ

295WX445DX1325H(mm)

ũ뷮

1kg/ ü2.7/ 5.0

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

46,900(5)ŻѺ 2,814,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

48,900(3)ŻѺ 2,934,000

Ưΰ

2,406,000 +5( + + AS)

̰ ÿ NEW 700

CHP-5380S2

ȭƮ, Ƽź

ġ

360W x 455D x 1424H (mm), ǰ: ȭƮ/Ƽź

ũ뷮

2kg/ ü2.8 / ¼2.5/ 7

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

5: 53,900 ŻѺ 3,234,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

3: 55,900 ŻѺ 3,354,000

Ưΰ

2,670,000 5⹫(+A/S) Ż 38

̰ ÿ ÷T

CHP-5440S

ġ

430W X 497D X 1490H(mm)

ũ뷮

3kg/ ü5.8/ ¼4.6/ 17.8

ȭƮ /

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

60,900(5)ŻѺ 3,654,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

62,900(3)ŻѺ 3,774,000

Ưΰ

3,111,000 +5( + + AS)

̰ ÿ Ŭ RO

𵨸

CHP-5360DL/CHP-5361DL

ġ

290W X 520D X 475H(mm)

ũ뷮

0.52kg/ ź0.6/ ü1.6/ ¼0.57/ 2.4 , ź 뷮 : 26 / 20

̽ / ǹ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

48,900(5)ŻѺ 2,934,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

50,900(3)ŻѺ 3,054,000

Ưΰ

2,319,000 +5( + + AS)

̰ ̺긮 ÿ dodo

WI-53C9600H

ġ

290W X 497D X 474H (mm)

ũ뷮

0.5kg/ ü1.4 / ¼0.57/ 2.4

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

46,900(5)ŻѺ 2,814,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

48,900(3)ŻѺ 2,934,000

Ưΰ

2,481,900 +5( + + AS)

ûȣ̽ 100

𵨸

IB-NW10601

԰

22 g2 g 42 ea /1ȸ

ũ뷮

35kg (差 20 kg) / 1: 43 kg/day(µ 10϶)

ǰũ

600W X 538D X 1,128H

ǰڵ

3 / 5

Ż

1/2/3/4/5 71,900 ŻѺ 4,314,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

2,541,000(40%) / 4: 266,400 / հ: 2,807,400 Ż 150

ÿ//Ϲ
ûȣ ̰ SANITA (ÿ)(Ƽź)

𵨸

WP-60C9560M (Ƽź)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

ü3.0/ ¼0.57/ 4.6

Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

37,900(5)ŻѺ 2,274,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

39,900(3)ŻѺ 2,394,000

Ưΰ

2,015,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ SANITA (ÿ)(ȭƮ)

𵨸

WP-60C9560M (ȭƮ)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

ü3.0/ ¼0.57/ 4.6

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

36,900(5)ŻѺ 2,214,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

38,900(3)ŻѺ 2,334,000

Ưΰ

1,982,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ SANITA ()(Ƽź)

𵨸

WP-60C8560M ()

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

ü3.0/ 4.6

Ƽź

ǰڵ

Ż

35,900(5)ŻѺ 2,154,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

37,900(3)ŻѺ 2,274,000

Ưΰ

1,883,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ SANITA ()(ȭƮ)

𵨸

WP-60C8560M (ȭƮ)

ġ

290W X 506D X 474H(mm)

ũ뷮

ü3.0 / 4.6

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

34,900(5)ŻѺ 2,094,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

36,900(3)ŻѺ 2,214,000

Ưΰ

1,835,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ 550

WP-55S9560M

ġ

295W x 445D x 1,325H (mm)

ũ뷮

ü 5.5/ ¼ 3.6/ 9.5

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

45,900(5)ŻѺ 2,754,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

47,900(3)ŻѺ 2,874,000

Ưΰ

2,280,000 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ÿ OMNI plus

WP-53C9400M (ÿ)

ġ

290W X 497D X 474H(mm)

ũ뷮

ü 3.0/ ¼ 0.57/ 4.6

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

35,900(5)ŻѺ 2,154,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

36,900(3)ŻѺ 2,214,000

Ưΰ

1,949,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ OMNI plus

CHP-2360D

ġ

290W X 497D X 474H (mm),ǰ: ȭƮ / Ƽź

ũ뷮

ü3.0 / 4.6

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

33,900(5)ŻѺ 2,034,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

34,900(3)ŻѺ 2,094,000

Ưΰ

1,751,250 +5( + + AS)

ûȣ ̰ Ϲ TIDY

𵨸

WP-43C6500M

ġ

220W x 425D x 420H(mm)

ũ뷮

5.5

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

21,900(5)ŻѺ 1,314,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

23,900(3)ŻѺ 1,434,400

Ưΰ

1,361,250 +5( + + AS)

ûȣ 150

WP-15C6500N

ü

1 ü

ġ

261W X 133D X 305H

/

150ml, 500ml / 1L

ǰڵ

5 / 60

Ż

17,900(5)ŻѺ 1,074,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

̰ ϹS

CHP-1290D

ġ

180Wx413Dx415H(mm)

ũ뷮

3.4

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

17,900(5)ŻѺ 1,074,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

19,900(3)ŻѺ 1,194,000

Ưΰ

1,191,100 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ÿ ̾ RO (ְ)

WP-85C9651M

Һڰ

2,640,000

5

1,005,000

ġ

290W X 520D X 475H

ũ뷮

ü 2.0/ ¼ 0.57/ 3.8

ΰ

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

2,853,000 5⹫(+A/S) 󰡴 792,000

ûȣ ̰ ÿ TOS

CHP-4020D ( ġ)

ġ

190W X 530D X 440H(mm)

ũ뷮

ȭƮ /Ʈ /ũ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

30,900(5)ŻѺ 1,854,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

32,900(3)ŻѺ 1,974,000

Ưΰ

1,662,000 +5( + + AS)

ûȣ ̰ TOS

CHP2350D(( ġ)

ġ

190W X 530D X 440H(mm)

ũ뷮

ǰ

ȭƮ /Ʈ /ũ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

25,900(5)ŻѺ 1,554,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

27,900(3)ŻѺ 1,674,000

Ưΰ

1,530,000 / 12 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ̺긮 ÿ dodo(+)

𵨸

WP-53C9600H/ü/¼/ +

ġ

290W X 497D X 474H (mm)

ũ뷮

ü 1.4/ ¼ 0.57/ 2.4 / Ⱑ

ȭƮ / Ƽź

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

40,900(5)ŻѺ 2,454,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

42,900(3)ŻѺ 2,574,000

Ưΰ

2,356,500 +5( + + AS)

ûȣ̰ ÿ NEW

CHP-4010S

ġ

360W * 444D * 1328H ()

ũ뷮

ü4.5 /¼: 3.4 / 11.1

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

37,900(5)ŻѺ 2,274,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

40,900(3)ŻѺ 2,454,000

Ưΰ

1,938,000 +5( + + AS)

ûȣ ̰ ÿ ÷ T(뷮)

CHP-3710ST1 (Ҵ뷮)

ġ

430Wx492Dx1490H(mm)

ũ뷮

ü8 / ¼4.6/ 28

/ ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

52,900(5)ŻѺ 3,174,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

54,900(3)ŻѺ 3,294,000

Ưΰ

2,808,000 / 36 +5( + + AS)

/
ûȣ պ B600

𵨸

BS-60D50

ȭƮ

ġ

485W 540D 150H(mm)

IPX5

// ؼ 99.9%

ǰڵ

3, 4 / 3, 4

Ż

24,900(3)

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

21,900(4)

Ưΰ

躯 B350 (躯+)

𵨸

BD-35D50

ǰƯ¡

躯, , θ

ġ

478 W 545 D 135 H(mm)

1⼱

17,955(5%)

ī

5,900(Ե/ϳ/츮)

ǰڵ

3 / 3

Ż

18,9003 / հ 680,400

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

395,000 / 2߰: 149,600

躯 B350 (躯++Ż)

𵨸

BD-35D60

ǰƯ¡

躯, , Ż, θ

ǰ

478 W 545 D 135 H(mm)

1⼱

18,905(5%)

ī

6,900(Ե/ϳ/츮)

ǰڵ

3 / 3

Ż

19,9003 / հ 716,400

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

397,000 / 2߰: 149,600

躯 B350 (躯++Ż+ڵ)

𵨸

BD-35D70

ǰƯ¡

躯,,Ż,ڵ,θ

ġ

478 W 545 D 135 H(mm)

1⼱

20,805(5%)

ī

8,900(Ե/ϳ/츮)

ǰڵ

3 / 3

Ż

21,9003 / հ 788,400

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

413,000 / 2߰: 149,600

ûȣ Ŭ ̽ S

CHB-1300S

ǰƯ¡

θ, ¼

ġ

469 W 545 D 152 H(mm)

1⼱

16,055(5%)

ī

3,900(Ե/ϳ/츮)

ǰڵ

3 / 3

Ż

17,900 3 / հ 644,400

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

385,000 / 2߰: 149,600

ûȣ B-011

CHB-1100M

ǰ

Ʈ,Ʈ

ǰƯ¡

ġ Ż,Ʈ,,߰ѵ

ġ

475Wx543Dx194H(mm)

1⼱

19,855(5%)

ī

7,900(Ե/ϳ/츮)

ǰڵ

3 / 3

Ż

20,9002, 19,9001 / հ 740,400

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

440,000

ûȣ S500

𵨸

SC-50A40

800 (ȥ)

ó

8 ton (浵 65ppm)

ġ

ǰũ

290W x 115D x 505H (mm)

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

28,900(5)

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

30,900(3)

Ưΰ

754,600(30%)+2416,000 / հ: 1,170,600

ûȣ BW

𵨸

CHS-300K

ó

14 ton (浵 65ppm)

ġ

ǰũ

320W x 179D x 530H (mm)

1⼱

28,405(5%)

ī

16,900(Ե/ϳ/츮)

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

29,900(5)

Ϻ

ǰŰ

1,155,000D

ǸŰ

31,900(3)

Ưΰ

808,500(40%)+ 2 400,000 / հ: 1,208,500

û/
ûȣ 6Way Ƽȯû A850 (,ĵ)

𵨸

AP-17U8560 / AP-17U8550

51(15.4)

ġ

:1,037Wx219Dx361H(mm)ĵ:361Wx210Dx1,074H(mm)

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

45,900(5)ŻѺ 2,754,000

Ϻ

ǰŰ

1,760,000

ǸŰ

55,900(3)ŻѺ 3,354,000

Ưΰ

ڱ+3 2,064,000

ûȣ û ֹٶ

AP-11U6550

40.9 (12.3)

ġ

330 x 300 x 760 (WDH) mm

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

43,900(5)ŻѺ 2,634,000

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

45,900(3)ŻѺ 2,754,000

Ưΰ

ڱ+3 1,716,000

ûȣ û ֹٶ Ҹ (ĵ)

CHA-N500AU (ĵ)

29.5(9)

ġ

541W x 162D x 386H(mm)

ǰ

ǹ,

ǰڵ

3 Ǵ 5 / 5

Ż

31,900(5)ŻѺ1,914,000

Ϻ

ǰŰ

1,133,000

ǸŰ

33,900(3)ŻѺ 2,034,000

Ưΰ

ڱ+3 1,112,700

ûȣ û ֹٶ

𵨸

AP-08U5550-7V1

30.2(9.1)

ġ

382W x 210D x 597H ()

ǰ

ȭƮ

ǰڵ

36 / 36

Ż

31,900(5)ŻѺ 1,914,000

Ϻ

ǰŰ

1,155,000

ǸŰ

33,900(3)ŻѺ 2,034,000

Ưΰ

ڱ+3 1,218,600

ûȣ û A600

𵨸

AP-15H5150

55 (16.7)

ġ

450 x 240 x 707 (WDH) mm

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

28,900(5: 4ֱ ͱü) ŻѺ 1,734,000

Ϻ

ǰŰ

1,210,000

ǸŰ

30,900(3: 4ֱ ͱü) ŻѺ 1,854,000

Ưΰ

ڱ+3 1,191,000

ûȣ û A600S

𵨸

AP-10H4550

33 (10)

ġ

400 x 220 x 605 (WDH) mm

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

26,900(5)ŻѺ 1,614,000

Ϻ

ǰŰ

1,023,000

ǸŰ

28,900(3)ŻѺ 1,734,000

Ưΰ

ڱ+3 1,078,800

ûȣ û Blue M

𵨸

AP-16H7150

57(17)

ġ

563W 378D 700H (mm)

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

36,900(5)ŻѺ 2,214,000

Ϻ

ǰŰ

1,595,000

ǸŰ

39,900(3)ŻѺ 2,394,000

Ưΰ

ڱ+3 1389,000

ûȣ 6Way Ƽȯû A880 (,ĵ)

𵨸

AP-25H8560 / AP-25H8550

77(23.4)

ġ

:1,037Wx219Dx361H(mm) ĵ:361Wx210Dx1,074H(mm)

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

41,900(5)ŻѺ 2,514,000

Ϻ

ǰŰ

1,760,000

ǸŰ

51,900(3)ŻѺ 3,114,000

Ưΰ

ڱ+3 1,848,000

ûȣ 6Way Ƽȯû A850 (,ĵ)

𵨸

AP-17H8560 / AP-17H8550

59(17.8)

ġ

:1,037Wx219Dx361H(mm)ĵ:361Wx210Dx1,074H(mm),

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

51,900(3)ŻѺ 3,114,000

Ϻ

ǰŰ

1,650,000

ǸŰ

39,900(5)ŻѺ 2,394,000

Ưΰ

1. +3 1,854,000D

ûȣ û A910 ũƼ++

𵨸

AP-35H9150

()

115.4(34.9)

ġ

540W 346D 1,840H (mm)

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

53,900(3)ŻѺ 3,474,000

Ϻ

ǰŰ

3,124,000

ǸŰ

57,900(3)ŻѺ 3,474,000

Ưΰ

ڱ+3 2,342,400

ûȣ û AH1200

𵨸

AH-12H6050

38.5(12)

ġ

410 x 288 x 634 (WDH) mm

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

27,900(3)ŻѺ 1,674,000

Ϻ

ǰŰ

1,520,000

ǸŰ

29,900(3)ŻѺ 1,794,000

Ưΰ

ڱ+3 1,101,000

ûȣ û AD150

𵨸

AD-10H1550

: 76.7 / û : 31.0

ġ

384 x 283 x 659 (WDH)

ǰ

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

32,900(5)ŻѺ 1,974,000

Ϻ

ǰŰ

1,265,000

ǸŰ

34,900(3)ŻѺ 2,094,000

Ưΰ

ڱ+2 1,172,900

ûȣ û ֹٶ Ҹ (ĵ)

𵨸

CHA-N500A (ĵ)

35.3(11), ǰ:ȭƮ

ǰ԰

541W 179D 420H (mm)

ȭƮ

ǰڵ

3 Ǵ 5 / 5

Ż

31,900(5)ŻѺ 1,914,000

Ϻ

ǰŰ

1,100,000

ǸŰ

29,900(3)ŻѺ 1,794,000

Ưΰ

ڱ+3 1,044,150

ûȣ û ֹٶ

CHA-K700A

50.3(16),

ġ

300W x 300D x 760H(mm)

ǰ

ȭƮ

ǰڵ

3, 5 / 5

Ż

34,900(3)ŻѺ 2,094,000

Ϻ

ǰŰ

1,265,000

ǸŰ

32,900(5)ŻѺ 1,974,000

Ưΰ

ڱ+3 1,335,000

ûȣ û DHA (+û)

𵨸

CHA-500AH

ġ

241W 468D 618H (mm)

39(12)

ǰڵ

3Ǵ 5 / 5

Ż

33,900(5)ŻѺ 2,034,000

Ϻ

ǰŰ

1,254,000

ǸŰ

35,900(3)ŻѺ 2,154,000

Ưΰ

ڱ+2 1,484,400

ũ쿡 ȭƮ()

𵨸

CHA-120KA

Ż

69,000

1⼱

65,550(5% )

ī

56,000(Ե/ϳ/츮)

88(27)

ǰ԰

590Wx463Dx1093H(mm)

ǰڵ

24 / 60

Ż

69,0002, 39,0003/հ 3,060,000

Ϻ

ǰŰ

2,090,000

ǸŰ

Ưΰ

1,254,000(40%) / 2: 520,000 / հ: 1,774,000

ûȣ û

𵨸

CHDH-120JA

Ż

29,900

1⼱

28,405(5%)

ī

16,900(Ե/ϳ/츮)

49.6/û16.6 , ɷ : 11.7/ day (27 , 60% )

ġ

357W 315D 565H (mm), ̿뷮 : 3.8

ǰڵ

36 / 36

Ż

1/2/3 29,900 ŻѺ 1,076,400

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

885,500(30%) + 2: 247,500 / հ: 1,133,000

ûȣ CDF-007

𵨸

YL-2G06B1

Һ

123 W

ǰũ

290 W x 190 D x 478 H

ɷ

6.5 /day (27 , 60 % )

̿뷮

1.8

28 m2 (8.5 )

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

299,000

ǸŰ

Ưΰ

239,200(20%) /ī 12Һ

ûȣ CDF-012

𵨸

CHDH-120D1

ϰ, ,

ȭƮ

ǰ԰

357Wx288Dx565H(mm)

ɷ

11.5 / day (27 , 60 % )

̿뷮

3.8

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

539,000

ǸŰ

Ưΰ

431,200 (20% ΰ) /ī 12Һ

ûȣ CDF-015

𵨸

CHDH-150G1

Һ

305 W

ǰũ

390 W x 273 D x 572 H

ɷ

15 / day (27 , 60 % )

̿뷮

3.6

64.7 m2 (19.5 )

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

519,000

ǸŰ

Ưΰ

415,200(20%) /ī 12Һ

ûȣ Power Windy

𵨸

ûȣ Power Windy

Һ

CHDH-120I1

ǰũ

278 W x399 D x 622 H

ɷ

11.5 / day (27 , 60 % )

̿뷮

3.5

49.6 m2 (15 )

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

599,000

ǸŰ

Ưΰ

479,200(20%) /ī 12Һ

/Ŀư
ûȣ F1800

𵨸

CF-18H250

ù : 57.7 / : 44.4

220V 60Hz

ǰũ

507 x 320 x 1770

ī

36 Һ + ſ 13,000(Եī 30 )

ǰڵ

Ż

Ÿ

Ϻ

⺻ ġ

ǰŰ

2,599,000

ǸŰ

Ưΰ

5 40% : 1,559,400

[ǰ] ûȣ F3000

𵨸

CF-30H250

ù 100 / 107

220V 60Hz (ܻ)

Һ

ù 3800 / 3500(W)

ǰũ

610 x 390 x 1925

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

ǸŰ

Ưΰ

[ǰ] ûȣ S900

𵨸

CS-09C250

31.7

220V 60Hz

Һ

1380(W)

ǰũ

802 x 189 x 297

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

929,000

ǸŰ

Ưΰ

[ǰ] ûȣ S700

𵨸

CS-07C250

220V 60Hz

22.8

Һ

800(W)

ǰũ

722 x 187 x 290

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

819,000

ǸŰ

Ưΰ

Ʈ//Ÿ
' ' ûȣ žۺи ̺긮 Ʈ ξ⽺Ʈ ( K )

ǰũ

1,600 x 2,000 x 330 (W*D*H)

ɾ

11ܰ輭(4 ֱ Ʈ ɾ)

ǰڵ

5

Ż

40,9005

Ϻ

ǰŰ

2,150,000

ǸŰ

Ưΰ

1,505,000(30% / 1 3ȸ ɾ )

' ' ûȣ žۺи ̺긮 Ʈ ξ⽺Ʈ ( Q )

ǰũ

1,500 x 2,000 x 330 (W*D*H)

ɾ

11ܰ輭(4 ֱ Ʈ ɾ)

ǰڵ

5

Ż

36,9005

Ϻ

ǰŰ

1,950,000

ǸŰ

Ưΰ

1,365,000(30% / 1 3ȸ ɾ )

' ' ûȣ žۺи ̺긮 Ʈ ξ⽺Ʈ ( SS )

ǰũ

1,100 x 2,000 x 330 (W*D*H)

ɾ

11ܰ輭(4 ֱ Ʈ ɾ)

ǰڵ

5

Ż

35,9005

Ϻ

ǰŰ

1,800,000

ǸŰ

Ưΰ

1,260,000(30%/ 1 3ȸ ɾ )

A ( K,Q )(,ȭƮ)

ǰũ

(ŷ/)2,010 x 1,660 x 1,140 (W*D*H)

ǰ

ȭƮ /

ǰڵ

5

Ż

24,9005

Ϻ

ǰŰ

1,450,000

ǸŰ

Ưΰ

1,015,000(30%)

B ( K,Q )

ǰũ

(ŷ/)2,010 x 1,695 x 1,175 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

24,900 5

Ϻ

ǰŰ

1,450,000

ǸŰ

Ưΰ

1,015,000(30%)

C ( K,Q ) ȭƮ

ǰũ

(ŷ/)2,010 x 1,600 x 1,100 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

24,900 5

Ϻ

ǰŰ

1,400,000

ǸŰ

Ưΰ

980,000(30%)

C ( SS,S )

ǰũ

(۽̱)2,010 x 1,160 x 1,100 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

18,9005

Ϻ

ǰŰ

1,200,000

ǸŰ

Ưΰ

840,000(30%)

D ( K,Q )

ǰũ

( K/Q)2,040 x 1,800 x 1,240 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

26,9005

Ϻ

ǰŰ

1,500,000

ǸŰ

Ưΰ

1,050,000(30%)

E ( SS,S )

ǰũ

(SS/S)2,020 x 1,200 x 1,110 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

21,9005

Ϻ

ǰŰ

1,300,000

ǸŰ

Ưΰ

910,000(30% )

Ŀ̼ (K)

ǰũ

(K)1,600 x 2,000 x 220 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

11,9005

Ϻ

ǰŰ

650,000

ǸŰ

Ưΰ

450,000(30%)

Ŀ̼ ( Q )

ǰũ

(Q)1,500 x 2,000 x 220 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

10,9005

Ϻ

ǰŰ

600,000

ǸŰ

Ưΰ

420,000(30%)

Ŀ̼ ( SS )

ǰũ

(SS)1,100 x 2,000 x 220 (W*D*H)

ǰڵ

5

Ż

9,9005

Ϻ

ǰŰ

550,000

ǸŰ

Ưΰ

385,000(30%)

ⷹ/ȸ//巹/Ź
ûȣ ȸ MC-500W

𵨸

MC-500W

ֽ׷/۰

Һ

160W

90kg

850(W)*1450(D)*1130(H)

׼

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

2,490,000

ǸŰ

Ưΰ

ûȣ ȸ MC-900()

𵨸

MC-900

Һ

200W

115kg

850(W)*1220(D)*1530(H)

׼

ǰڵ

Ż

Ϻ

ǰŰ

4,994,000

ǸŰ

Ưΰ

5Ư30% : 3,495,800

Z 9KG ȭƮ

𵨸

DV90M53B0QW

9KG

Ÿ

Ʈ

ι

AC 220V / 60Hz

ũ

600W X 600D X 850H

ǰڵ

60(1 ѹ湮 )

Ż

1,2,3,4,5 27,900

Ϻ

ǰŰ

1,290,000

ǸŰ

Ưΰ

Z 9KG ̳콺 ǹ

𵨸

DV90M53B0QP

9KG

Ÿ

Ʈ

ι

AC 220V / 60Hz

Һ

900W

ǰڵ

60(1 ѹ湮 )

Ż

1,2,3,4,5 28,900

Ϻ

ǰŰ

1,390,000

ǸŰ

Ưΰ

Z 巹 ̷

𵨸

DF60N8700MG

3, 3(5+2)

AC 220V / 60Hz

Һ

1700W

Һȿ

1

ũ

445W X 615D X 1,850H

ǰڵ

60(11ȸ ̼ ü ɾ)

Ż

1,2,3,4,5 42,900

Ϻ

ǰŰ

2,060,000

ǸŰ

Ưΰ

Z 巹 ŬȭƮ

𵨸

DF60N8300WG

3, 3(5+2)

AC 220V / 60Hz

Һ

1700W

Һȿ

1

ũ

445W X 615D X 1,850H

ǰڵ

60(11ȸ ̼ ü ɾ)

Ż

1,2,3,4,5 38,900

Ϻ

ǰŰ

1,818,000

ǸŰ

Ưΰ